ฐานเศรษฐกิจ – “ตรึงราคาปุ๋ย” สะเทือน ทำธุรกิจเจ๊ง โอดวัตถุดิบ-ค่าระวางเรือ-น้ำมันปรับขึ้น ทำต้นทุนพุ่ง ห่วง บีบให้ตรึงราคาปุ๋ยจะทำให้สารเคมีในประเทศขาดแคลน ราคาจะวิกฤตกว่า

นาย เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยเผยว่า ปีนี้ปรับลดราคาปุ๋ยไม่ได้ เพราะ

1. วัตถุดิบราคาปรับขึ้น
2. ค่าระวางเรือก็ปรับตัวสูงขึ้น

3. ตู้สินค้าก็ขาดแคลน

4. ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้น

ทำให้ต้นทุนปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้น หากจะให้ตรึงราคา หรือ ปรับลดราคาก็จะกระทบกับธุรกิจ และอาจกระทบปุ๋ยเคมีทำให้ขาดแคลนหรือไม่พอใช้ได้

นาย เปล่งศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยใช้ปุ๋ยเฉลี่ยที่ 5 ล้านตัน จึงเรียกร้องให้รัฐมีนโยบายที่เอื้ออำนวย และส่งเสริมเรื่องปุ๋ยมากขึ้น โดยที่ผ่านมารัฐจะเน้นไปที่นโยบายเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ ในข้อเท็จจริง ปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารพืช ไม่ใช่สารพิษ ตอนนี้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปหมด ในภาพรวม รัฐบาลควรเน้นไปที่เกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practices : GAP) 

เครดิต : ข่าวฐานเศรษฐกิจ