ซื้อที่ไหน

สัญลักษณ์อธิบายบริการเสริม

      ศูนย์บริการเคลือบสารโพลิเมอร์-อาร์ 

ก - ฮ

ชื่อจังหวัดเรียงตามตัวอักษร ก – ฮ

จันทบุรี

ทับช้างการเกษตร ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  l  096-962-1281

ลิขิตเคมีเกษตร ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  l  086-134-9847

อิสระการเกษตร ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  l  081-941-3425

วิเศษเคมีภัณฑ์ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี  l  081-889-2026

ฉะเชิงเทรา

เจ้าสัวการค้า อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  l  089-098-6012  

หัวนาการเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  l  086-108-8262  

ชุมพร

ท่าแซะการเกษตร ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  l  086-276-9616

หนึ่งเกษตรภัณฑ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร  l  064-941-9966

ทรายขาว ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  l  096-991-7949

เสือการเกษตร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  l  080-987-9623 / 085-199-8287

หินแก้วการเกษตร ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  l  089-200-8035

เขายาวการเกษตร 2 (ดอนหว้า) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร  l  085-881-7317

ชัยนาท

วรรณกวีพันธุ์ข้าว อ.เมือง จ.ชัยนาท  l  081-596-1364

ธนพรการเกษตร ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  l  084-990-5685

ชัยนาทมิตรเกษตร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท  l  084-619-5444

ตราด

วานิชการเกษตร ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  l  081-523-0559

เพื่อนเกษตรตราด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด  l  081-340-3932

นครนายก

รวมเพื่อนการเกษตร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก  l  085-189-8614

นครสวรรค์

เกษตรพรชัย ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  l  081-886-9200  091-029-0111

พ.พิพัฒน์เคมีเกษตร ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์  l  082-454-9159

ประจวบคีรีขันต์

กิตติการเกษตร ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  l  081-638-6918

พิจิตร

หรรษธร ส.เกษตรดี ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  l  062-908-9610

โกเฮงพันธุ์ข้าว ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิต  l  081-379-5690

พิษณุโลก

เกษตรรากหญ้า ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  l  096-656-5551  089-449-8235

บุญชัยการเกษตร ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  l  091-638-9669

ราชบุรี

ตุ๊กคลองท่อการเกษตร ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  l  092-959-8287

  ที่ตั้งร้าน  l   ร้านตุ๊กการเกษตร

ระนอง

ลำเลียงการเกษตร ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง  l  081-856-4787

ระยอง

ทองดีเกษตรพันธุ์แท้ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  l  081-983-0039

วาสนาการเกษตร ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  l  088-205-5770

ฟ้าการเกษตร ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง  l  088-221-8258

ประคองพานิช ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  l  098-424-8227 / 038-669308

อมรพรรณการเกษตร ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  l  082-966-8855

ลำพูน

ประดิษฐ์การเกษตร ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  l  053-983-263

สุโขทัย

ทองมาการเกษตร ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย  l  084-989-7220

บุญเลิศการเกษตร ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  l  088-144-0749

สุพรรณบุรี

พูลทรัพย์การเกษตร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  l  064-949-1458

เกษตรอีฟ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

สุราษฎร์ธานี

เกษตรโปรมาร์เก็ตติ้ง 1599 ต.สาคุ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  l  095-154-4979

ธนาคมการเกษตร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  l  097-448-6556

  ที่ตั้งร้าน   l    เกษตรโปร 1599

สระแก้ว

สระแก้วการเกษตร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว l  086-156-5183

X