ช่วยลดโลกร้อน ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย

มิติใหม่ในการสร้าง คาร์บอนเครดิต จากภาคการเกษตร

ปุ๋ยจะแพงเป็นประวัติการณ์

คุณพร้อมหรือยัง?

POLYMER-R-MOCKUP-5kg

โพลิเมอร์-อาร์

สารลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย

ลดการใช้ยูเรียมากถึงครึ่ง

สนใจเปิดศูนย์เคลือบปุ๋ย เหยี่ยวดำ

สินค้า : ในบ้าน

ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ไม้สวยงาม ไม้ในบ้าน

สินค้า : สวน-ไร่-นา

โพลิม-เอส
ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7

>

โพลิม-เอ
รวมธาตุรอง-เสริม

>

โพลิม-ดี
กันผลแตก หลุดร่วง

>

งอกงาม สูตร 2
สำหรับทุเรียนเล็ก

>

ปลูกแบบ เหยี่ยวดำ

แก้ 3 ปัญหาในนาข้าว

ผลผลิตเพิ่มทุกนา

เหยี่ยวดำ

GAP+

มาตรฐานส่งออก

อ้อยโตใกล้เคียงกัน

แก้อาการพี่กินน้อง

เคล็ดลับต้นไม่ล้ม

ผลผลิต…ไม่ต้องพูดถึง

ทำทลาย 3 ชั้น

แก้ปัญหาแรงงาน

น้ำยางเกรดสูง

เพิ่มปริมาณ เพิ่มกำไร

เนื้อแก้ว ยางไหล

แก้ได้จากในสวน

LOW CARBON GAP+

มาตรฐานใหม่ ทุเรียนไทย

ที่ปรึกษาออนไลน์

คลินิกเกษตรกร โดย ผอ.โอ๋

ตอบทุกปัญหาเรื่องการปลูกข้าว เสมือนมีผมอยู่ที่นา

ผอ.พิสิฐ พรหมนารท

อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

อยากเปิดร้านขายปุ๋ยต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และ เคมีเกษตร

ซื้อ เหยี่ยวดำ ที่ไหน

โดยชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ติดต่อ

เหยี่ยวดำ

หากคุณกำลังหา

งอกงาม แพนโดร่า

ดร.ทรงศักดิ์ เกียรติสุข

ประวัติการศึกษา

1. จบปริญญาตรี สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม – Toxicology, Califonia State University

3. จบปริญญาเอก สาขาพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม – Toxicology (ดุษฎีบัณฑิต) University of Califonia

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

1. Rocky Fellow – Fellowship

2. US Public Health Service

3. Cotton Grants

4. US NIH

5. UC Patent Funds

6. US Scholarship – Toxicology division

 

ประวัติการทำงาน

1. อดีตอาจารย์สอนที่ University of Califonia 

2. อดีตอาจารย์สอนที่ Syracuse University – State University of New York

3. อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ABC CENTER, USA

4. อดีตที่ปรึกษาให้กับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

5. อดีตที่ปรึกษาให้กับ US FDA – องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

6. อดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตรและการทดลองให้กับบริษัทเอกชน เช่น Monsanto, 3M, Dupont และ Sumitomo

7. อดีตที่ปรึกษาสมาคมผู้สอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

8. อดีตผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ

9. อตีตผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าบางมด

10. อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

11. อดีตที่ปรึกษากรรมธิการผู้แทนราษฎร ประจำกรรมธิการสิ่งแวดล้อม

12. อดีตที่ปรึกษากรรมธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ติดต่อ

เหยี่ยวดำ

บริษัท โอลาฟ เคมีคอล จำกัด

8/77 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558004494

OLAF CHECMICAL COMPANY LIMITED

8/77 MOO 7, BANGKAEW, BANGPLEE,

SAMUTPRAKAN, THAILAND 10540

X