POLIM-S | โพลิม-เอส

POLIM-S-MOCK-UP-1L

ใหม่! มีสารเปิดปากใบ

ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7

เขียว ทน ไร้เทียมทาน

พืชสมบูรณ์จนแปลกตา เมื่อได้อาหารอย่างสมดุล พร้อมกับเทคโนโลยีเปิดปากใบทำให้ดูดซึมได้เร็วกว่าสารจับใบทั่วไป

มากกว่าปุ๋ยน้ำทั่วไป

1 ลิตรแต่หนักมาก

น้ำหนัก 1.3 กก./ขวด หนักด้วยธาตุอาหาร และ เทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพ

+ ซิลิก้า

ในรูปที่พืชกินได้ทันที เติมความแข็งแรงให้เซลล์พืช และโครงสร้างใบ หนา กรอบ

สร้างขี้ผึ้ง สร้างขน

เสริมสร้างระบบป้องกันโรค และ แมลงโดยธรรมชาติ ประหยัดต้นทุนยาปราบศัตรูพืช

อาหารที่สมดุล

เพิ่มราก เพิ่มการแตกกอ แตกหน่อ ติดดอก ลดการร่วงของดอก และผลอ่อน

แก้ 3 ปัญหาในนาข้าว

ผลผลิตเพิ่มทุกนา

เหยี่ยวดำ

GAP+

มาตรฐานส่งออก

อ้อยโตใกล้เคียงกัน

แก้อาการพี่กินน้อง

เคล็ดลับต้นไม่ล้ม

ผลผลิต…ไม่ต้องพูดถึง

ทำทลาย 3 ชั้น

พร้อมแก้ปัญหาแรงงาน

เพิ่มเปอร์เซ็นต์

เพิ่มน้ำยาง เพิ่มกำไร

เนื้อแก้ว ยางไหล

แก้ได้จากในสวน

GAP+

มาตรฐานใหม่ ทุเรียนไทย

โพลิม-เอส
ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7

>

โพลิม-เอ
รวมธาตุรอง-เสริม

>

โพลิม-ดี
กันผลแตก หลุดร่วง

>

งอกงาม สูตร 2
สำหรับทุเรียนเล็ก

>

 • ปุ๋ยเคมีน้ำสูตร 7-7-7 
 • ให้ธาตุอาหาร โมลิกุลระดับนาโน ซึ่งพืชดูดซึมผ่านทางปากใบเพื่อใช้งานได้ทันที ทำให้เห็นการตอบสนองของพืชอย่างรวดเร็ว
 • ประกอบด้วยสารสร้างแว็กซ์ขี้ผึ้งที่ใบ สร้างขน เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้โรคและแมลงรบกวนน้อยลง ลดความเสียหายของผลผลิต และช่วยลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช ช่วยประหยัดต้นทุน
 • ช่วยการติดดอกของไม้ผล และไม้ล้มลุก ทำให้ขั้วดอกเหนียวไม่หลุดร่วงง่าย สามารถยืดช่อดอก ซึ่งเป็นผลให้ลูกที่ติดโตได้เต็มที่ ช่วยเพิ่มหรือขยายลูกให้โตขึ้น
 • ฉีดโพลิเมอร์-เอส ที่ต้นเพื่อบำรุงต้น พร้อมกับฉีดลงดินตามทรงพุ่ม ช่วยบำรุงต้นและทำให้ดินร่วนซุย

โพลิม-เอส ในนาข้าว

 • สร้างความแข็งแกร่งของคอรวงข้าว ขยายกอข้าว คอรวงของข้าว ซึ่งเป็นปมด้อยทางพันธุกรรมของต้นข้าวพันธุ์จะเห็นชัดในข้าวหอมมะลิ ตรงที่คอรวงนิ่ม เวลาใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะไนโตรเจน ทำให้คอนิ่มและหักคอรวง ทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่ำ 25-30 ถัง ต่อไร่ โพลิเมอร์-เอส ช่วยเสริมสร้างให้คอรวงแข็ง ส่งผลให้การตอบสนองต่อปุ๋ยของข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น และผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น กอข้าวขยายมากขึ้น เมื่อกอข้าวขยายมากขึ้นต้องให้ปุ๋ยเป็นสัดส่วนกับกอข้าวที่แตกผลผลิตจึงจะเพิ่มขึ้น ไม่อย่างงั้นผลผลิตจะลด
 • เพิ่มผลผลิตในข้าว โดยใช้ร่วมกับโพลิม-เอ การฉีดพ่นข้าวตลอดฤดู 4-5 ครั้ง เพิ่มผลผลิตได้
 • การขยายพื้นที่ใบธง ซึ่งเป็นใบที่ติดกับรวง ส่งอาหารให้กับรวงข้าวได้เต็มที่ ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง เต็ม ปริมาณเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม
 • ให้สังเกตรวงที่ให้ผลผลิตต่ำ จะเห็นได้ชัดเจนว่าข้าวแถบโคนรวงมีเมล็ดที่ลีบไม่เป็นเมล็ด เมื่อฉีดโพลิม-เอสและโพลิม-เอ ผสมกันจะเพิ่มเมล็ดที่ลีบให้เต่งขึ้นเป็นการเพิ่มจำนวนเมล็ดต่อรวง จึงมีความจำเป็นต้องยืดคอรวง เพิ่มจำนวนเมล็ดแต่เมล็ด ไม่ลีบ เมล็ดเต่ง เพิ่มคุณภาพเมล็ดข้าว สีไม่ค่อยหัก จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นเพราะสีแล้วข้าวไม่ค่อยหัก

โพลิม-เอส ในสวนส้ม

 • แก้ไขปัญหาส้มใบเล็ก เนื่องจากส้มเป็นโรครากเน่า
 • ส้ม ทุเรียน พริกไทย เวลาขุดรากดู จะเห็นถอดปล้องคล้ายหางหู หลุดเป็นปล้อง เป็นอาการของโรครากเน่า รากดูดน้ำและแร่ธาตุไม่ได้ เวลาแดดส่องน้ำก็ระเหยออก รากดูดน้ำเลี้ยงไม่ทัน ใบเหี่ยว การระเหยของน้ำทำให้ต้นไม้ตายได้ ต้นไม้ต่อสู้โดยการสร้างใบให้เล็กลง ใบใหม่แตกออกมา ใบจะเล็กลง ลูกเล็ก จะดูดน้ำจากต้นส้ม ส้มก็สร้าง แอซิสซิก แอดซิด (Absissic acid) ส้มหยุดโต แล้วปล่อยเอทีลีน (Ethylene) ทำให้แก่ ก้นเหลือง แล้วร่วงหล่น กิ่งจะเริ่มแห้งจากยอดเข้าหาลำต้น การแก้ไขใช้ไฟโตทามีน (สารกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย) เจาะดิน สร้างความแข็งแรงให้ต้น ทำดินให้ร่วน หยุดการระบาดของเชื้อ เรียกรากให้เกิดใหม่ จากนั้นขยายพื้นที่ใบด้วยโพลิม-เอส ผสมกับ โพลิม-เอ ใบจะกลับมาเหมือนเดิม
 • การใช้โพลิม-เอส ผสมกับ โพลิม-เอ สามารถเพิ่มผลผลิตและขยายขนาดของผลไม้ อีกทั้งช่วยขยายขนาดของใบไม้ ส้ม มะม่วง ผัก ได้ 2-3 เท่า

โพลิม-เอส ในลำใย

 • ให้สังเกตดู ถ้าผิวจะอมเขียวและมีหนามสีน้ำตาลแสดงว่ายังขยายลูกลำไยได้อีก ถ้าผิวลูกลำไยออกสีน้ำตาลหมด แสดงว่าผิวขาดความยืดหยุ่นขยายลูกลำไยอีกไม่ได้ การขยายลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้โพลิเมอร์-เอส 20 กับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

โพลิม-เอส ในลิ้นจี่

 • กระตุ้นให้ลิ้นจี่ติดลูกเหลื่อมฤดู โพลิม-เอส ฉีดกระตุ้น 3-7ครั้ง ก่อนฤดูการติดดอก ทำให้ลิ้นจี่บำรุงต้น โดยฉีดพ่นด้วยโพลิม-เอส และ โพลิม-เอ ตอนบำรุงต้น ช่วยให้ออกดอกก่อนฤดูประมาน 20-30 วัน

โพลิม-เอส ในพืชผัก

 • ขยายพื้นที่ใบทำให้ผลผลิตของผักเพิ่มขึ้น ทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น เป็นการบริหารความเสี่ยง

โพลิม-เอส ในเห็ด

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตในการเพาะเห็ด ฉีดตอนเย็น เก็บตอนเช้า
ติดต่อ

เหยี่ยวดำ

บริษัท โอลาฟ เคมีคอล จำกัด

8/77 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558004494

OLAF CHECMICAL COMPANY LIMITED

8/77 MOO 7, BANGKAEW, BANGPLEE,

SAMUTPRAKAN, THAILAND 10540

X