ยูเรียลูกละ 1,700 บาทก็ไม่หวั่น

ลดการใช้ยูเรียได้ถึง

50%

ลดปุ๋ยลงครึ่งหนึ่ง

ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

คำยืนยันเกษตรกร

ผู้คิดค้นสารโพลิเมอร์เคลือบปุ๋ย

ดร.ทรงศักดิ์ เกียรติสุข

คำถามเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร
สารเคลือบเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย ตรา “เหยี่ยวดำ”

ใส่ปุ๋ยไปเยอะเท่าไหร่ แต่พืชก็กินปุ๋ยได้เท่าเดิม
จะมีหนทางอื่นไหม ที่จะทำให้ปุ๋ยละลายช้าลง และพืชกินปุ๋ยได้มากขึ้น

"เหยี่ยวดำ"

ศึกษาและค้นคว้า เพื่อตอบคำถามที่จะเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยสมัยใหม่ ให้เกษตรกรคุ้มค่ามากขึ้น และประหยัดต้นทุนมากขึ้น

  • ส่งเสริมระบบน้ำย่อยต่างๆที่ราก กระตุ้นให้รากต้นไม้เกิดขึ้นมากกว่าเดิม 2-3 เท่า เมื่อเอาปุ๋ยมาคลุก ลดการสูญเสียของปุ๋ย เมื่อมีรากมากกว่าเดิม 2-3 เท่า ต้นไม้ก็เติบโตอย่างสมบูรณ์ “หัวใจในการเพิ่มผลผลิต ต้องเพิ่มปริมาณราก 2-3 เท่า แต่การเพิ่มรากต้องไม่ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนแอเป็นจุดทำลายของโรคพืช
  • การเพิ่มราก โดยเฉพาะรากด้านข้างจะทำให้มีการผลิตฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการออกดอกมากขึ้น ตามหลักพฤกศาสตร์ที่สอนไว้ รากด้านข้างจะเป็นสัดส่วนกับการสร้างฮอร์โมนที่ยอด
  • ทำให้ดินร่วนซุย ทำให้รากต้นไม้ชอนไชหาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีส่งผลให้เกิดดินแน่น และดินเปรี้ยว
  • ทำให้ระบบนิเวศน์วิทยาของเนื้อเชื้อจุลินทรีย์ในดินดีขึ้น โพลิเมอร์-อาร์มีประจุคล้ายดิน ผลักให้ดินร่วนซุย
  • ช่วยเพิ่มขี้ผึ้งและขนให้แก่ใบของพืช ต้นไม้มีขี้ผึ้งมากและขนมากที่ใบ ทำให้โรคพืชมาทำลายยากขึ้น เพราะเวลาเชื้อโรคจะงอกจะต้องอาศัยความชื้อ การที่มีขี้ผึ้งมาก ทำให้น้ำค้างและน้ำเกาะติดยาก เชื้อโรคจึงขึ้นและระบาดยาก
  • ช่วยในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้โตเร็ว (100เท่าโดยประมาน) เชื้อจุลินทรีย์แข็งแรงในการช่วยย่อยสลายตอซัง ทำปุ๋ยหมักขยายเชื้อ อีเอ็ม
  • ผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใช้อาหาร 50 ส่วน โพลิเมอร์-อาร์ 1 ส่วน เพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงเชื้อเห็ดต่างๆ
X