โพลิเมอร์-อาร์

โพลิเมอร์-อาร์

฿350.00

ขนาด 5 กก. เคลือบปุ๋ยได้ 50 กก.

ข้อมูลเพิ่มเติม

“ในอนาคตอันใกล้ ทุกการซื้อยูเรียจะต้องซื้อ โพลิมเอร์-อาร์”

  • ลดการใช้ปุ๋ยยูเรียได้มากถึง 50%
  • ชะลอการสูญเสียธาตุไนโตรเจน
  • ลดทอนความเป็นพิษของไนโตรเจนที่มีต่อพืช
X