POLIM-A | โพลิม-เอ

POLIM-A-MOCK-UP-1L

นวัตกรรมใหม่

สารกระตุ้นดอก และ ผล

ด้วย Source & Sink

สารกระตุ้นการติดดอก ออกผลของพืช เติมเต็มการทำงานของระบบฮอร์โมนพืช เพิ่มผลผลิตอย่างน่าประหลาดใจ

พิสูจน์ความแตกต่างด้วย โพลิม-เอ

Source & Sink

ผลิตภัณฑ์ที่นำทฤษฏีแหล่งผลิตอาหาร กับ การเพิ่มผลผลิต มาประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมธาตุอาหาร

ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ลดและเติมเต็มการขาดธาตุอาหารในพืช

เสริมสร้างฮอร์โมน

มีผลโดยตรงต่อการสร้างฮอร์โมนสร้างดอกผล ทำให้ติดดอกมาก ออกผลดก อย่างสมบูรณ์

ปลูกแบบ เหยี่ยวดำ

แก้ 3 ปัญหาในนาข้าว

ผลผลิตเพิ่มทุกนา

เหยี่ยวดำ

GAP+

มาตรฐานส่งออก

อ้อยโตใกล้เคียงกัน

แก้อาการพี่กินน้อง

เคล็ดลับต้นไม่ล้ม

ผลผลิต…ไม่ต้องพูดถึง

ทำทลาย 3 ชั้น

แก้ปัญหาแรงงาน

น้ำยางเกรดสูง

เพิ่มปริมาณ เพิ่มกำไร

เนื้อแก้ว ยางไหล

แก้ได้จากในสวน

LOW CARBON GAP+

มาตรฐานใหม่ ทุเรียนไทย

โพลิม-เอส
ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7

>

โพลิม-เอ
รวมธาตุรอง-เสริม

>

โพลิม-ดี
กันผลแตก หลุดร่วง

>

งอกงาม สูตร 2
สำหรับทุเรียนเล็ก

>

ติดต่อ

เหยี่ยวดำ

บริษัท โอลาฟ เคมีคอล จำกัด

8/77 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558004494

OLAF CHECMICAL COMPANY LIMITED

8/77 MOO 7, BANGKAEW, BANGPLEE,

SAMUTPRAKAN, THAILAND 10540

ข้าว ใบที่ติดกับรวงข้าวที่เรียกว่า ใบธง เป็นแหล่งผลิตอาหาร หรือรับผิดชอบในการผลิตอาหาร ไปเลี้ยงรวง การขยายพื้นที่ใบธง 2-3 เท่า จะทำให้รวงข้าวมีเมล็ดเพิ่มขึ้น เพราะเมล็ดที่ลีบไปตามโคนรวง ยังสามารถเป็นเมล็ดได้อีก การขยายพื้นที่ใบเลี้ยงและใบธง เป็นการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

การขยายพื้นที่ใบสามารถทำได้โดยใช้ โพลิม-เอส และ โพลิม-เอ อย่างละ 20 cc. ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

 

ผัก สามารถเพิ่มผลผลิตในผัก การขยายพื้นที่ใบในผัก สามารถทำโดยใช้ โพลิม-เอ ผสมกับ โพลิม-เอส อย่างละ 20 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยทำให้ผักแข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย

ผลไม้ ใบที่ติดกับลูกผลไม้ เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือรับผิดชอบในการผลิตอาหาร ไปเลี้ยงลูก การขยายพื้นที่ใบธง 2-3 เท่า จะทำให้ผลไม้ลูกโต

การขยายพื้นที่ใบสามารถทำได้โดยใช้ โพลิม-เอส และ โพลิม-เอ อย่างละ 20 cc. ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ ชาวสวนจะตัดตบแต่งกิ่ง แล้วใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 โดยไม่รอฝนตก อาจจะต้องสูบน้ำช่วย

  • ใบอ่อนรุ่นที่ 1 จะออก พออีก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2
  • ใบรุ่นที่ 2 ก็จะแตกออก อีกประมาน 1 เดือนต่อมา ชาวสวนจะใส่ปุ๋ยอีกครั้งที่ 3
  • ใบรุ่นที่ 3 จะแตกออกมา

เมื่อต้นไม้มีใบครบ 3 รุ่น อาหารจะถูกสะสมที่ใบ และกิ่งเพื่อเลี้ยงดอก และผลที่จะเกิดขึ้นมา ถ้ามีกิ่งหรือยอดแทงใหม่ออกมาจะทำให้อาหารที่สะสมไว้เลี้ยวลูกและดอก ถูกแบ่งเอาไปใช้ผลและดอกที่ออกจะไม่สมบูรณ์ ยอดที่แทงออกมาเกิดจากฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลิก แอซิค โพลิม-เอ จะไปกดการสังเคราะห์ของฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลิก แอซิค และในเวลาเดียวกันจะส่งเสริมให้สร้างเอททีลีน ทำให้ดอกติดมากขึ้น การใช้โพลิม-เอส ผสมกับ โพลิม-เอ อย่างละ 20 cc. ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดต้นและทรงถุ่ม จะทำให้ดินร่วนซุยและเพิ่มรากด้านข้าง ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการสร้างฮอร์โมนฟลอริเจนที่ยอด ทำให้ดอกดก

X