ปุ๋ยสูตร 22-8-22

ปุ๋ยสูตร 22-8-22

฿755.00

สูตรแม่ปุ๋ยล้วน ไม่ใส่ฟิวเลอร์
เคลือบสาร โพลิเมอร์-อาร์
ที่เม็ดยูเรีย พร้อมใช้งาน

ขนาด 20 กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

X