ปุ๋ยสูตร 15-5-15

ปุ๋ยสูตร 15-5-15

฿555.00

เคลือบสาร โพลิเมอร์-อาร์
ที่เม็ดยูเรีย พร้อมใช้งาน

ขนาด 20 กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

X