อุ้มดิน

อุ้มดิน

“ในอนาคตอันใกล้ ทุกการซื้อยูเรียจะต้องซื้อ โพลิมเอร์-อาร์ ตราเหยี่ยวดำ”

This product is currently out of stock and unavailable.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

200 ซีซี l 500 ซีซี l 1 ลิตร

 

  • ลดการใช้ปุ๋ยยูเรียได้มากถึง 50%
  • ชะลอการสูญเสียธาตุไนโตรเจน
  • ลดทอนความเป็นพิษของไนโตรเจนที่มีต่อพืช
X