โพลิเมอร์-อาร์ สำหรับข้าว

urea granular
งานวิจัยพบว่า

ทุก 10 กิโลกรัม ของยูเรียที่หว่าน ข้าวจะใช้ประโยชน์ได้เพียง 4-5 กิโลกรัมเท่านั้น ที่เหลือจะสูญเสียโดยการระเหิด ละลาย หรือ ถูกชะล้างไป

ปุ๋ยไนโตรเจน สูญเสียมากถึง 50% !!

หรือ

"กินครึ่ง-ทิ้งครึ่ง"

กระต่าย46-0-0

ภาพใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

ราคา
บาท / 50 กิโลกรัม
0
พืชได้กิน
บาท หรือ 25 กก. โดยประมาณ
0
สูญเสีย
บาท หรือ 25 กก. โดยประมาณ
0
เพื่อชะลอการระเหิด ละลายของไนโตรเจน
และเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี
เราได้คิดค้น
สารโพลิเมอร์ เคลือบปุ๋ยละลายช้า
ตรา เหยี่ยวดำ
package
สารเคลือบปุ๋ยละลายช้า โพลิเมอร์-อาร์ ตรา เหยี่ยวดำ
ความพึงพอใจ
5/5

สารเคลือบเม็ดปุ๋ย เพื่อชะลอการสูญเสียของไนโตรเจน (N) 

ให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนได้มากขึ้น

ใช้ได้กับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน
เคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อชะลอการ ระเหิด และ ละลาย

1 ถุง บรรจุ 5 กิโลกรัม : เคลือบปุ๋ยได้ 50 กิโลกรัม

ชุดทดลอง

330 บาท

โพลิเมอร์-อาร์ 5 กก. x 1 ถุง

เคลือบปุ๋ย 50 กก. ได้ 1 กระสอบ

ฟรี ค่าจัดส่งทั่วประเทศ

ชำระเงินปลายทาง

แถมฟรี สินค้าขนาดทดลอง

ชุดเริ่มต้น

1,200 บาท

โพลิเมอร์-อาร์ 5 กก. x 4 ถุง

เคลือบปุ๋ย 50 กก. ได้ 4 กระสอบ

ฟรี ค่าจัดส่งทั่วประเทศ

ชำระเงินปลายทาง

แถมฟรี สินค้าขนาดทดลอง

ชุดมืออาชีพ

3,000 บาท

โพลิเมอร์-อาร์ 5 กก. x 12 ถุง

เคลือบปุ๋ย 50 กก. ได้ 12 กระสอบ

ฟรี ค่าจัดส่งทั่วประเทศ

ชำระเงินปลายทาง

แถมฟรี สินค้าขนาดทดลอง x 3

ลักษณะข้าวที่ขาด ไนโตรเจน (N)

สีของใบข้าวที่ขาดไนโตรเจน (N) เมื่อเทียบสีกับใบที่ได้รับไนโตรเจนตามปกติ

เครดิตภาพ : http://www.ricethailand.go.th/Rkb/management/index.php-file=content.php&id=28.htm

ข้าวที่ขาดไนโตรเจน จะมีอาการต่อไปนี้
ใบข้าวเริ่มเหลือง หลังจากใส่ปุ๋ยได้ 7-10 วัน

ต้นข้าวแคระ แกรน แตกกอน้อย ไม่แข็งแรง

ผลผลิตต่ำ เติบโตไม่สม่ำเสมอ

ข้าวที่ได้ไนโตรเจนเพียงพอ สังเกตได้ดังนี้

ช่วยในการสังเคราะห์แสง สร้างแป้งและพลังงาน

เพิ่มขนาด เพิ่มการแตกกอ และ จำนวนใบ

เพิ่มการติดรวง และ จำนวนเมล็ดต่อรวง

มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิต

เปรียบ

เทียบ

สีใบข้าวตลอดฤดูการปลูก
แบบไหนที่คุณชอบ

แบบปกติ

เขียว

เหลือง

เขียว

เหลือง

เขียว

เหลือง

หรือ

แบบเหยี่ยวดำ

เขียว

เขียว

เขียว

เขียว

เขียว

เขียว

กลไกในใบข้าว

ใบข้าวสีเขียว สร้างกลไกที่สมบูรณ์

โคโรฟิลสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ 

มีการสร้างแป้ง สะสมแป้ง เป็นพลังงาน

พลังงานที่สะสม แปลงเป็นผลผลิต

แตกกอเยอะ กอสมบูรณ์ ต้นแข็งแรง

ใบใหญ่ ตั้งตรง ทนทานต่อแมลง

ช่วงที่ข้าวใบสีเหลือง

สังเคราะห์แสงได้น้อยลง

กรณีที่สังเคราะห์แสงไม่พอต้องดึงพลังงานเก่ามาใช้

การสะสมแป้งลดลง

ผลผลิตลดลงตาม

ต้นอ่อนแอ ล้มง่าย ไม่ทนต่อโรค

เราต้องการเพิ่มการสะสมแป้ง
โดยการทำให้ใบใหญ่ ตั้งตรง
เขียวทน เขียวนาน

สารเคลือบปุ๋ยละลายช้า

เหยี่ยวดำ โพลิเมอร์-อาร์
package
สารเคลือบปุ๋ยละลายช้า โพลิเมอร์-อาร์ ตรา เหยี่ยวดำ
ความพึงพอใจ
5/5

สารเคลือบเม็ดปุ๋ย เพื่อชะลอการสูญเสียของไนโตรเจน (N) 

ให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนได้มากขึ้น

ใช้ได้กับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน
เคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อชะลอการ ระเหิด และ ละลาย

1 ถุง บรรจุ 5 กิโลกรัม : เคลือบปุ๋ยได้ 50 กิโลกรัม

รีวิวจากผู้ใช้จริง

สารเคลือบปุ๋ยโพลิเมอร์-อาร์ ใน ข้าว กข.41 

ข้าวเขียวชนรอบ ลดปุ๋ยลงในครั้งที่ 2

ผลผลิตเสียหายน้อย แม้เจอฝนตอนออกรวง

ยังคงได้ผลผลิตกว่า 90%

ข้าวเขียวทน ชนรอบ

ลดปุ๋ยในครั้งที่ 2 เหลือเพียง 15 กก.

X