เกษตรกรต่างหาวิธี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะทำนาให้รวย แต่ก็ยังดูเหมือนว่าทุกวันนี้ ทำไปลุ้นไป เสมือน ทำนาเพื่อให้รอด

ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติสุข นักวิทยาศาตร์ชาวไทยที่เป็นอาจารย์สอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดค้นสารเคลือบปุ๋ยโพลิเมอร์-อาร์  มองการแก้ปัญหาในมุมที่แตกต่างออกไป

การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ไม่ใช่ความฝัน หรือคำโก้เก๋ที่เอาไว้หลอกชาวนา ชาวสวน แต่เป็นผลลัพธ์จากการควบคุมองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว

คำว่า “สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย” น่าจะเป็นคำที่อธิบาย โพลิเมอร์-อาร์ ได้ดีที่สุด

โพลิเมอร์-อาร์ช่วยด้านการเพิ่มผลผลิต

4 องค์ประกอบหลักในการเพิ่มผลผิตให้ข้าว

เพิ่มการหาวัตถุดิบ รากขาวมีหน้าที่หาวัตถุดิบ คือดูดซึมแร่ธาตุ เพื่อส่งให้ใบปรุงอาหาร ถ้าเราต้องการเพิ่มผลผลิต สิ่งแรกที่ต้องทำคือเพิ่มจำนวนรากให้มากขึ้น 2-3 เท่า

ขยายพื้นที่ห้องครัว เมื่อวัตถุดิบมีมากขึ้น การขยายพื้นที่ใบให้ใหญ่ขึ้น ใบธงใหญ่ ตั้งตรง แข็ง ทำให้ได้รับแสงแดดได้เต็มที่เพื่อสังเคราะห์แสง

สารเคลือบปุ๋ยละลายช้า ลดการสูญเสียไนโตรเจนในปุ๋ยยูเรีย ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยยูเรียต่อไร่ นอกจากจะลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงแล้ว ยังให้พืชได้กินปุ๋ยไนโตรเจนโดยไม่ขาด ทำให้การสะสมแป้งทำได้อย่างต่อเนื่อง

เติมวัตถุดิบที่ขาด โพลิเมอร์-อาร์ จากลดการสูญเสียไนโตรเจนให้พืชได้มีกินตลอดแล้ว ยังมีธาตุ แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ที่เป็นธาตุอาหารรอง-เสริมพืช เสมือนเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในการปรุงอาหาร เพื่อเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ *การใส่ปุ๋ยที่มี NPK ครบจำเป็นมากในการเติมวัตถุดิบ ควรใช้สูตร 15-5-15 หรือ 21-7-21

เพียงแค่ใช้โพลิเมอร์-อาร์เคลือบปุ๋ย หรือใช้ปุ๋ยสูตรของเหยี่ยวดำ ที่เคลือบพร้อมใช้ ก็จะได้ 4 องค์ประกอบเพิ่มผลผลิตข้าวมาเต็มๆ ยังไม่รวมไปถึง เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวที่ดีขึ้น ที่จะมีผลต่อราคาซื้อของโรงสีที่สูงขึ้นเป็นโบนัส

ด้านการป้องกันและลดต้นทุน

โพลิเมอร์-อาร์ เน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดโรคพืชและป้องกันแมลงศัตรูพืช เมื่อเราป้องกันได้ ความจำเป็นในการใช้ยาฆ่าแมลง หรือ ยาเชื้อโรคเช์้อรา ก็ลดน้อยลง

สร้างภูมิต้านทานด้วยธาตุอาหารที่พร้อม พืชทุกชนิดมีระบป้องกันโรคและแมลงด้วยธรรมชาติ แต่การให้ธาตุอาหารที่ไม่ครบทำให้ภูมิเหล่านี้ด้อยไป หรือ อาจจะเป็นผลผลบ ทำให้ผลผลิตน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ปุ๋ยสูตร 15-5-15 หรือ 21-7-21 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการพืช และป้องกันโรคกาบใบแห้ง

การป้องกันทางกายภาพ โพลิเมอร์-อาร์ กระตุ้นการสร้างขนของต้นข้าวทำให้เชื้อรา หรือ แบคทีเรียที่ลอยมาในอาการจะติดขนก่อนที่จะสัมผัสกับใบข้าว และทำให้ใบแข็ง ตั้งตรง ไม่เป็นที่หลบซ่อนของแมลง ที่อาศัยเงาใบแล้ว ถ้าแมลงจะกินใบก็กินไม่อร่อย

เพียงแค่ลดปริมาณยาต่างๆที่ต้องซื้อก็ประหยัดได้มากโขแล้ว เมื่อรวมกับผลผลิตที่ได้เพิ่มตามที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้ว ต้นทุนการใช้โพลิเมอร์-อาร์ หรือ ปุ๋ยพรีเมี่ยม ตราเหยี่ยวดำ ก็ดูจะราคาถูกไปโดยปริยาย

โพลิเมอร์-อาร์
X