นาข้าว

ปลูกข้าว แบบเหยี่ยวดำ

ข้าวน็อกยา

อาการข้าวชะงัก งัน จากสารกำจัดวัชพืช เช่น ยาคลุมเลน และ ยาฆ่าหญ้า

ข้าวเหลือง

เมื่ออาหารจากปุ๋ยหมด ไม่เพียงพอ ทำให้การเติบโตช้าลง หรือ เมาตอซัง

ข้าวลีบ

เป็นธรรมชาติของข้าว แต่ถ้าข้าวลีบน้อยลง น้ำหนักข้าวก็เพิ่มขึ้น

แก้ได้ด้วย

โพลิม-เอส

ใช้ทุกครั้งเมื่อฉีดพ่นในนาข้าว

ตารางปลูก แบบเหยี่ยวดำ

ข้าวเจ้าอายุ 120 วัน

สินค้าที่ต้องใช้

โพลิม-เอส

อัตราการใช้ทั้งฤดูปลูก

 160 ซีซี ต่อไร่

โพลิเมอร์-อาร์

อัตราการใช้ทั้งฤดูปลูก

1 กิโลกรัม ต่อไร่

ปุ๋ยพรีเมี่ยม

อัตราการใช้ทั้งฤดูปลูก

35-45 กิโลกรัม ต่อไร่

1. อายุข้าว 1 วัน

โพลิม-เอส

อัตรา : 20 ซีซี ต่อไร่

ป้องกันข้าวน็อกยาคุมเลน ทำให้ข้าวพุ่ง เอาน้ำเข้าได้เร็วขึ้น ผสมและฉีดพ่นพร้อมกับยาคลุมเลนได้ทุกตัว

สำคัญ : ให้เอาน้ำเข้าภายในวันที่ 5-7 เพื่อคุมหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เมื่อเอาน้ำเข้านา

โพลิมเมอร์-อาร์

อัตรา : 1 กิโลกรัม ต่อไร่

เป็นสารปรับสภาพดิน เป็นอาหารเชื้อจุลินทรีย์ แก้ข้าวเหลือง เมาตอซัง โดยปล่อยไหลไปกับน้ำให้ทั่วนา

3. อายุข้าว 20 วัน

แม่ปุ๋ยล้วน สูตร 22-8-22

เคลือบสารโพลิเมอร์-อาร์

อัตรา : 10-15 กิโลกรัม ต่อไร่

แม่ปุ๋ยล้วน ใส่น้อย ประสิทธิภาพสูง ไม่มีดินปั้นเม็ด ข้าวเขียวนาน 20 วัน ชนรอบหว่าน ให้ธาตุอาหารตามที่พืชต้องการ

สำคัญ : สามารถเลือกใช้ใช้สูตร 22-0-0 หรือ 10-3-10 เคลือสารโพลิเมอร์-อาร์ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่

4. เมื่อฉีดยาเก็บหญ้า

โพลิม-เอส

อัตรา : 20 ซีซี ต่อไร่

ป้องกันข้าวน็อกจากฤทธิ์ยาเก็บ ข้าวชะงักน้อย ฉีดพ่นพร้อมยาทุกชนิด เสริมความสมบูรณ์ เพิ่มการแตกกอ

5. อายุข้าว 40 วัน

แม่ปุ๋ยล้วน สูตร 22-8-22

เคลือบสารโพลิเมอร์-อาร์

อัตรา : 10-15 กิโลกรัม ต่อไร่

สำคัญ : สามารถเลือกใช้ใช้สูตร 10-3-10 หรือ 15-5-15 เคลือสารโพลิเมอร์-อาร์ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่

6. อายุข้าว 50 วัน ฉีดป้องกันแมลง

โพลิม-เอส

อัตรา : 40 ซีซี ต่อไร่

ฉีดพ่นพร้อมยาป้องกันแมลง เติมความสมบูรณ์ธาตุอาหารช่วงตั้งท้อง

7. อายุข้าว 60 วัน

แม่ปุ๋ยล้วน สูตร 22-8-22

เคลือบสารโพลิเมอร์-อาร์

อัตรา : 15 กิโลกรัม ต่อไร่

สำคัญ : สามารถเลือกใช้ใช้สูตร 10-3-10 หรือ 15-5-15 เคลือสารโพลิเมอร์-อาร์ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่

8. อายุข้าว 70 วัน

โพลิม-เอส

อัตรา : 40 ซีซี ต่อไร่

เติมธาตุอาหารให้เต็มที่ก่อนข้าวออกรวง

9. อายุข้าว 90 วัน

โพลิม-เอส

อัตรา : 40 ซีซี ต่อไร่

ฉีดพ่นพร้อมยาป้องกันเชื้อรา 

โพลิม-เอส
ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7

>

โพลิม-เอ
รวมธาตุรอง-เสริม

>

โพลิม-ดี
กันผลแตก หลุดร่วง

>

งอกงาม สูตร 2
สำหรับทุเรียนเล็ก

>

ติดต่อ

เหยี่ยวดำ

บริษัท โอลาฟ เคมีคอล จำกัด

8/77 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558004494

OLAF CHECMICAL COMPANY LIMITED

8/77 MOO 7, BANGKAEW, BANGPLEE,

SAMUTPRAKAN, THAILAND 10540

X