หลักการควบคุมวัชพืชในการปลูกข้าวด้วยวิธีหว่านน้ำตมมีขั้นตอนปฏิบัติคือ

 1. ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคุม (ยาคุมเลน) โดยฉีดพ่นหลังหว่านข้าวงอกไม่เกิน 2 วัน  ปัจจุบันที่นิยมก็คือสารบิวทาคลอร์  และ เพรทธิลาคลอร์ ประมาณ 250 ซีซี/ไร่ โดยจะซื้อเวลาให้ข้าวโตหนีหญ้าวัชพืชได้ประมาณ 2 วัน
 2. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเกษตรกรต้องเอาน้ำเข้าให้ท่วมมิดดินหลังพ่น 3-5 วัน  คือหลังหว่านข้าว 5-7 วัน โดยน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันวัชพืชต่อ โดยไม่กระทบกับต้นอ่อนข้าว

แต่ปัญหาที่เกษตรกรเจอในการป้องกันวัชพืช ซึ่งทำให้การป้องกันไม่ได้ผลเท่าที่ควรคือ

 1. แปลงนาไม่สม่ำเสมอ เอาน้ำเข้าแล้วครึ่งนึงจมไปแล้วแต่อีกครึ่งน้ำยังไม่ถึงเลยจึงทำให้เอาน้ำเข้าช้า คือ อายุข้าวกว่า 10 วันถึงเอาน้ำเข้า ทำให้หญ้าก็มีโอกาสงอกขึ้นมาทัน ทางแก้ทางเดียวคือเตรียมแปลงให้สม่ำเสมอที่สุด จะได้ทั้งประหยัดน้ำและข้าวเติบโตสม่ำเสมอทั้งแปลงดูแลง่ายกว่าเยอะครับ
 2. เอาน้ำเข้าช้าเพราะกลัวข้าวงันจากพิษของยาคุม หากเอาน้ำเข้าเกรงว่าข้าวจะตาย แม้จะเป็นยาคุมหญ้าเป็นพิษต่อข้าวน้อยก็จริงแต่ไม่ใช่ไม่เป็นพิษชาวนารู้ดีครับ

ตอนนี้เรามีทางออกให้ครับ

 

จากความใคร่รู้และความเป็นนักวิจัย นักทดลองของชาวนาหัวก้าวหน้าในจังหวัดพิษณุโลก  ชาวนาท่านนี้ให้ความสนใจใน ผลิตภัณฑ์ โพลิม-เอส ซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7 ที่มีสารจับใบประสิทธิภาพสูงอยู่ในขวดเลย และ โพลิม-เอ ธาตุอาหารรองเสริมพืช จึงจะนำไปใช้ผสมคู่กับยาคุมเลนซึ่งโดยปกติก็จะซื้อสารจับใบเพิ่มอยู่แล้ว

 

อัตราส่วนการผสมในขณะที่เห็นความแตกต่างคือ

 • โพลิม-เอส ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7 ที่มีสารจับใบประสิทธิภาพสูงอยู่ในขวดเลย 40 ซีซี/น้ำ20ลิตร
 • โพลิม-เอ ธาตุอาหารรองเสริมพืช 40 ซีซี/น้ำ20ลิตร
 • สารบิวทาคลอร์ และ เพรทธิลาคลอร์ 250 ซีซี/ไร่ 

สิ่งที่เกษตรท่านนี้เห็นคือ

 1. ข้าวพุ่งเร็ว สูงขึ้น และเจริญเติบโตดีกว่าแปลงที่ใช้ยาคุมเลนอย่างเดียวชัดเจน ไม่มีการแสดงถึงอาการน็อกยา
 2. ข้าวสูงขึ้นก็เอาน้ำเข้าได้เร็วขึ้น ทำให้คุมหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ต้นอ่อนข้าวตั้งตัวได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด เปรียบเทียบกับ
 4. สังเกตได้ว่าประสิทธิภาพของยาคุมเลนดีมากเมื่อใช้คู่กับสารจับใบใน โพลิม-เอส ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7 ทำให้มีแนวคิดที่จะลดปริมาณยาลงในครั้งต่อๆไป เพื่อประหยัดยา

เมื่อได้ข้อมูลเช่นนี้จากภาคสนาม หัวหน้าทีมฝ่ายไร่นาของเราจึงนำผลนี้มาแจ้งกับฝ่ายวิจัยของบริษัท  ผมก็ไม่รอช้าครับเห็นว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลกันและน่าสนใจ  จึงทดลองดูเพื่อยืนยันผล  พบว่า

 

โพลิมเอ+โพลิมเอส 40+40 ซีซี/ไร่  ผสมกับยาคุมเลน  หลังพ่นไปแล้ว 5 วันเห็นชัดว่าข้าวเจริญเติบโตดีกว่าการใช้ยาคุมเลนอย่างเดียว  นั่นคือปุ๋ยน้ำสองตัวของเราได้กลายเป็น “ยากันน็อค” ไปแล้ว  ผลที่ได้ไม่เพียงข้าวไม่งันไม่อานจากยาคุมเลนแล้ว  หากใช้ปุ๋ยน้ำของเราชาวนาก็จะมั่นใจที่จะเอาน้ำเข้านาได้หลังพ่นไม่เกิน 5 วันตามคำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพของยาคุมเลนครับ

X