ข้าว กข43

MAX YIELD THEORY

ที่ เหยี่ยวดำ เราเชื่อว่าการทำผลผลิตสูงสุด คือการทำให้เกษตรกรร่ำรวยอย่างยั่งยืน

ปลูกข้าวแบบเหยี่ยวดำ

ข้าว กข.43

เริ่มปลูก

14.09.2563

เก็บเกี่ยวผลผลิต

14.12.2563

อายุข้าว (วัน)
0
พื้นที่ปลูก (ไร่)
0
ผลผลิตโดยเฉลี่ย (ถัง/ไร่)
0

ตารางการใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยรอบที่ 1

ซีพีหมอดินสูตร 27-12-8 จำนวน 25 กก./ไร่

+ เคลือบสารโพลิเมอร์ ตราเหยี่ยวดำ 2.5 กก.

ฉีดทางใบด้วยโดรน ครั้งที่ 1

โพลิม-เอส ปุ๋ยเคมีทางใบ 500 ซีซี/ 15 ไร่ และ
ไมโคร-เอ็น ธาตุเสริมทางใบ 500 ซีซี/ 15 ไร่

ที่ น้ำ 4 ลิตร ต่อไร่

 

*ไม่ใส่สารกำจัดแมลงและโรคพืชเพราะข้าวแข็งแรงดี

ใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 

ซีพีหมอดินสูตร 20-8-20 จำนวน 25 กก./ไร่

+ เคลือบสารโพลิเมอร์ ตรา เหยี่ยวดำ 2.5 กก.

ฉีดทางใบด้วยโดรน ครั้งที่ 2

โพลิม-เอส ปุ๋ยเคมีทางใบ 500 ซีซี/ 15 ไร่ และ
ไมโคร-เอ็น ธาตุเสริมทางใบ 500 ซีซี/ 15 ไร่

+ ยากำจัดหนอนกอ แมลง และ ป้องกันเชื้อรา

ที่ น้ำ 4 ลิตร ต่อไร่

ใส่ปุ๋ยรอบที่ 3 รับท้อง 

สูตร 46-0-0 จำนวน 10 กก./ไร่

+ เคลือบสารโพลิเมอร์ ตราเหยี่ยวดำ 1 กก.

ฉีดทางใบด้วยโดรน ครั้งที่ 3 บำรุงรวง

โพลิม-เอส ปุ๋ยเคมีทางใบ 500 ซีซี/ 15 ไร่ และ
ไมโคร-เอ็น ธาตุเสริมทางใบ 500 ซีซี/ 15 ไร่

+ ยากำจัดหนอนกอ แมลง และ ป้องกันเชื้อรา

ที่ น้ำ 4 ลิตร ต่อไร่

ต้นทุนต่อไร่
บาท
0
รายรับต่อไร่ ที่ 9,000 บาทต่อตัน
บาท
0
กำไรต่อไร่
บาท
0
กำไรรวม 24 ไร่
X