การทำปุ๋ยหมักในเชิงอุตสาหกรรม หรือเพื่อการค้า จากของเหลือต่างๆ เช่น มูลขี้ไก่ มูลวัว ซากพืช หรือ กากของเสีย เป็นกิจกรรมที่ใช้พื้นที่เยอะ และใช้เวลา

ดังนั้น ถ้าผู้ผลิตสามารถลดเวลาในการหมักวัตถุดิบได้ ก็จะได้ประโยชน์จาก
1. การเพิ่มกำลังการผลิต จากการทำรอบได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่
2. ลดต้นทุนเวลา และการดูแลรักษา

เพียงประโยชน์แค่ 2 ข้อนี้ก็เพียงพอที่ผู้ผลิตจะต้องหาวิธีการ หรือ เทคโนโลยีในการลดเวลาในการทำปุ๋ยแล้ว

 

ปุ๋ยเหยี่ยวดำ จึงขอเสนอวิธีการทำปุ๋ย หมักเชิงอุตสาหกรรม ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการทำปุ๋ยหมักกองใหญ่ เชิงอุตสาหกรรม

1. สิ่งที่ต้องใช้
1.1 ถังบรรจุน้ำ 1,000 ลิตร (ฉีดพ่นวัตถุดิบได้ 25 ตัน)
1.2 หัวเชื้อทำปุ๋ย หมัก NANO LIFE “ORGANIC FERMENTO” ตรา เหยี่ยวดำ 3 กิโลกรัม
1.3 สารเร่งเชื้อ NANO LIFE “POWER” ตรา เหยี่ยวดำ 3 ลิตร

2. ขั้นตอนการเตรียมเชื้อหมัก
2.1 เติมน้ำ 1,000 ลิตรในถังบรรจุ ในขณะเติมน้ำให้ทำข้อ 2.2 และ 2.3
2.2 เทสารเร่งเชื้อ NANO LIFE “POWER” ตรา เหยี่ยวดำ 3 ลิตร และ
2.3 ใส่หัวเชื้อทำปุ๋ย หมัก NANAO LIFE “ORGANIC FERMENTO” ตรา เหยี่ยวดำ 3 กิโลกรัม ลงในถังน้ำขณะเติมน้ำเพื่อให้สารกระจายตัวให้ทั่ว
2.4 ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้

การเตรียมกองวัตถุดิบ เช่น มูลขี้ไก่ ขี้วัว หรือซากพืช
1. รดน้ำให้เกิดความชื้นพอประมาณให้ทั่วกอง (ความชื้นไม่เกิน 60%)
2. นำน้ำหมักที่ผสมไว้ข้างต้นรดบนกองที่อัตรา 40 ลิตร ต่อ วัตถุดิบ 1 ตัน
3. รักษาความชื้นบนผิวกองอย่างให้แก้ง โดยการรดน้ำวันละครั้ง
4. กลับกองทุกๆ 3 วัน

การหมักจะสมบูรณ์เป็นปุ๋ยหมักภายใน 45-60 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปุ๋ยหมัก