โพลิเมอร์-อาร์ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาปุ๋ยที่ทำให้ปุ๋ยธรรมดา กลายเป็นปุ๋ยพรีเมี่ยม เคลือบได้ทุกชนิด ทุกสูตร (โพลิเมอร์-อาร์ คืออะไร)

เราเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ ทุกๆการซื้อจะต้องพ่วงกับการซื้อ สารเพิ่มประสิทธิภาพด้วย

เหยี่ยวดำ จึงต้องการเปิดศูนย์เคลือบปุ๋ย เหยี่ยวดำ ในทุกๆหมู่บ้าน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ต้องการเคลือบสารโพลิเมอร์-อาร์

รายได้ของศูนย์เคลือบปุ๋ย

  1. รายได้หลักมาจากการขายสารเคลือบปุ๋ยโพลิเมอร์-อาร์ ซึ่งกำไรขึ้นอยู่กับจำนวนในการสั่ง
  2. รายได้จากค่าบริการเคลือบปุ๋ย ซึ่งคิดจากจำนวนกระสอบเช่น กระสอบละ 10-20 บาท
  3. รายได้จากบริการเสริมอื่นๆ เช่น การรับจ้าง หรือ ขายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากพื้นที่นั้นๆ

ปุ๋ย

ผู้ที่สนใจเปิดศูนย์เคลือบปุ๋ย ติดต่อเลย

X